20 years badge
СОФИЯ, бул. "Витоша" 93
тел.: (02) 952 10 20, 088 892 82 65
ПЛОВДИВ, бул. "Източен" 48
тел.: (032) 62 42 32, 088 924 36 20
БУРГАС, ул. "Цар Симеон I" 74
тел.: (056) 82 07 51, 089 430 90 30
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. "Мария Габровска" 2
тел.: (062) 60 19 94, 088 509 14 24
БЛАГОЕВГРАД, бул. "Св. Св. Кирил и Методий" 29А
тел.: (073) 88 30 80, 088 774 01 79
ВАРНА, ул. "Цар Освободител" 44
тел.: (052) 610 533, 088 511 9505

Очаквайте скоро новия ни уебсайт


ОИКОС-БГ ООД е бенефициент по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-10654-С01
EUFRD
OPIK